Skilmálar

1

ÞJÓNUSTA HRINGEKJUNNAR

Hringekjan er leigufélag sem leigir út verslunarrými í skammtímaleigu til sölu á notuðum fatnaði og fylgihlutum til viðskiptavina sinna.

Hvert verslunarrými er 2m² að stærð og samanstendur af fataslá og hillu og afnot af sameign. Þar að auki fær leigutaki afnot af kassa sem er 55x31x33 cm að stærð (56L) fyrir þann fatnað sem ekki kemst fyrir á slánni. Kassinn er geymdur á lager og starfsmenn Hringekjunnar sjá til þess að fylla á slána þegar þess er þörf.

Miðað er við að hvert verslunarrými, auk geymslu kassans, rúmi um 60 vörur í senn, þar af um 30 flíkur á slá. Leigutaka er velkomið að fylla á kassann á meðan á leigutímabil stendur.

Starfsmenn Hringekjunnar sjá um að aðstoða viðskiptavini og ganga frá sölum á vörum leigutaka.

2

LEIGUTÍMI OG -VERÐ

Hvert verslunarrými leigist út í viku í senn. Mögulegt er að leigja verslunarrými í allt að fjórar samfelldar vikur. Ekki er boðið upp á framlengingar en ef leigutaki vill lengja leigutímabil sitt þarf að bóka rýmið aftur á hringekjan.is

Leiguverð verslunarrýmis samanstendur annars vegar af eingreiðslugjaldi sem greitt er fyrir upphaf leigutímabils og hins vegar hlutdeild í innkomu leigutaka vegna sölu vara hans á leigutímabilinu. Hið síðarnefnda er haldið eftir við útborgun til leigutaka og telst þar með uppgert.

Eingreiðslugjaldið og hlutfall hlutdeildar í innkomu leigutaka fer eftir verðskrá eins og hún er kynnt á heimasíðu Hringekjunnar hverju sinni. Hringekjan áskilur sér rétt til að breyta verðskrá sinni án fyrirvara. Þó tækju slíkar breytingar ekki til verslunarrýma sem þegar eru í útleigu.

3

BÓKANIR

Bókanir fara eingöngu fram á hringekjan.is

Ef einhver vandamál koma upp við bókun í gegnum heimasíðu er best að nota spjall blöðru neðst til hægri á hringekjan.is annars má senda tölvupóst á verslun@hringekjan.is eða hafa samband í síma 841-1111

4

AFBÓKANIR

Til þess að eiga rétt á endurgreiðslu þarf afbókun að berast með a.m.k. 14 daga fyrirvara og miðast það við fyrsta dag leigutímabils.

5

UPPSETNING VERSLUNARRÝMIS

Leigutaki sér um uppsetningu á sínu rými. Uppsetning fer þannig fram að leigutaki mætir í verslunina klukkustund fyrir opnun daginn sem leigutímabil hefst eða klukkan 11.00. Nauðsynlegt er að búið sé að skrá allan fatnað með góðri lýsingu og verði inni á "Mínum síðum" á hringekjan.is. Hringekjan útvegar leigutaka herðatré, merkibyssu og miða, auk þjófavarna til afnota á meðan á leigutímabili stendur.

Leigutaki fær afnot af þjófavörnum en ber sjálfur ábyrgð á að óska eftir þeim og áfesta þær á sínar vörur.

6

VERÐBREITINGAR

Óski leigutaki að breyta verði á vöru eða vörum á meðan á leigutímabili stendur hefur hann kost á að koma í verslunina á opnunartíma hennar til þess að prenta út nýja verðmiða og koma þeim fyrir á tilteknum vörum.

7

LOK LEIGUTÍMABILS

Að leigutímabili loknu hefur leigutaki til klukkan 12.00 að hádegi næsta dag til að sækja vörur sínar. Séu þær ekki sóttar innan þess dags tekur við geimslugjald næsta dag að upphæð 2.000 krónur á dag, í allt að 7 daga. Geymslugjaldið greiðist eftir að vörur hafa verið sóttar. Eftir 7 daga geymslutímabili loknu teljast vörurnar vera eign Hringekjunnar og verður séð til þess að þær verði endurnýttar eftir fremsta megni.

8

ÚTBORGUN LEIGUTAKA

Leigutaki fær greitt út þann ágóða af vörum sem seldar hafa verið í eign hans, að þóknun Hringekjunnar frádreginni, eftir að hafa sótt þær vörur sem eftir eru.

Einungis er boðið upp á útborgun í formi millifærslu á bankareikning leigutaka. Millifærslur eru framkvæmdar í lok dags mánudaga og fimmtudaga.

Leigutaki ber ábyrgð á því að skrá inn bankaupplýsingar fyrir lok tímabils.

translation missing: is.sections.terms.payout.details.p4

9

ÞJÓFNAÐUR

Verslunin er vöktuð með öryggismyndavélum og starfsmenn Hringekjunnar eru almennt vakandi fyrir búðarþjófnaði.

Hringekjan ber ekki ábyrgð á stolnum, týndum né eyðilögðum vörum. Í tilfelli af eldsvoða og vatnsskaða er Hringekjan ekki bótaskyld. Innbústrygging leigutaka kann hins vegar að taka til slíks tjóns en það er alfarið í þeirra höndum að kynna sér það.

0

VÖRUSKILMÁLAR

Hringekjan áskilur sér rétt á að hafna uppsetningu á vörum sem ekki mæta gæðakröfum verslunarinnar. Með gæðakröfum er átt við að vörur skulu ekki vera skítugar, götóttar eða teljast að öðru leyti óhæfar til uppsetningar að mati starfsmanna Hringekjunnar.

Leigutaka er ekki heimilt að selja vörur í Hringekjunni sem keyptar voru í þeim tilgangi að endurselja þær. Verði leigutaki uppvís að slíku verður samningi hans rift og verslunarrými hans tæmt án endurgreiðslu.

Ekki er heimilt að selja leyfisskyldar, ólöglegar, falsaðar eða skaðlegar vörur í Hringekjunni. Tóbak, vörur sem innihalda nikótín, áfengi, matvara, vopn, flugeldar, klámfengið efni eða aðrar vörur sem starfsmenn Hringekjunnar telja ekki við hæfi verða umsvifalaust fjarlægðar.

Athugið að notuðum vörum sem keyptar eru í Hringekjunni fást hvorki skilað né skipt. Vörur eru keyptar í því ástandi sem þær eru og er það á ábyrgð kaupanda að yfirfara ástand vöru. Ef upp koma deilumál um vörur sem keyptar voru í Hringekjunni skal hafa samband við verslunina.